SĀKUMS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
AVE MARIS STELLA
š.g. 16. februārī Piltenes ev.lut. draudzes padomes vēlēšanas!
12. oktobrī Jauniešu koris "Balsis" Piltenes ev. lut. baznīcā
Mūžības svētdienas dievkalpojums Spāres baznīcā
Latvijas simtgadei veltīts dievkalpojums Spāres baznīcā
Spāres evaņģēliski luteriskajai baznīcai 360
Jaunumi
Aicinām pieteikties: JAUNUMIEM, informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā, par notikumiem draudzēs...!
Par mumsJAUNUMIDraudzesSvētdarbībasBibliotēkaSvētrunasMediji 
Ventspils evaņģēliski luteriskā draudze

Ventspils draudzē 25. un 26. februārī viesojās lestadiāņi [FOTO]

   Mūsu draudzē 25. un 26. februārī ciemojās lestadiņi – Somijas luterāņu baznīcas garīgās atjaunotnes kustības pārstāvji. Reizi no reizes tā ir iespēja caur Dieva vārdu mums vienam otru stiprināt ticībā un kopt sadraudzību, gan tad, kad lestadiāņi pie mums atbrauc, gan arī tad, kad mums ir iespēja aizbraukt uz Somiju ciemos.
   Katru reizi, kad mūsu ciemiņi, pie mums atbrauc ciemos, tas viņiem ir labi izplāts misijas brauciens. Vispirs, pirms viņi brauca uz Ventspili, viņi ciemojās Dundagā un tad 25. februārī plkst. 14:00 pirmā sapule notika Rindas mācītājmuižā, kur viņus sagaidīja LELB Piltenes iecirkņa draudžu pārstāvji, gan mācītāji, gan draudžu priekšnieki, kā arī draudžu cilvēki.
   Lestadiāņiem, kuri šoreiz bija četri pārstāvji, līdzi brauca arī viens pārstāvis no Vidzemes Raitis Zariņš, kurš viņus veda no Rīgas lidostas uz Dundagu un tad uz Rindu.
   Sapulci iesākām ar kopīgu dziesmu no mūsu baznīcas dziesmu grāmatas, un tad Raitis nolasīja vienu sprediķi no lestadiāņu mācības pamatlicēja Larsa Levi Lestadiusa sprediņu grāmatas, kura ir izdota arī latviešu valodā, par to, ka garīgās dzīves alfabētu māca Svētā Gara skolā (Jņ. 6:45).
   Tad pēc kopīgas dziesmas no mūsu dziesmu grāmatas svētrunu teica viens no mūsu ciemiņiem Raimo Haimilahti, par Romiešu vēstules 10 nodaļu, kur viņš uzsvēra to, kā apustulis Pāvils māca, kā cilvēkiem saņemt ticību: 
   "Bauslības taisnībā mēs neviens nevaram pastāvēt, jo bauslība uzrāda grēku un grēks atnes nāvi (Rom.7:10 – 11). Bauslības taisnības beigas ir Kristus mīlestības un dzīvības darbs pie krusta staba. Dieva taisnības vārds ir blakus tev tavā mutē un tavā sirdī. Ko dara Dieva Gars cilvēka sirdī? Tas ir tas dzīvības vārds un dzīvības darbs, ko Dievs dara pie civēka, iesākot ar Ģetzemenes dārza, līdz pat Golgātas kalnam, caur ko mēs arī iegūstam Dieva taisnību, un tā ticība dzimst cilvēka sirdī. Tas vārds ir tavā mutē un tavā sirdī, tur arī dzīvais vārds saņem mūsu atbildi – mūsu sirdīs. Tā arī mēs ticam un iemantojam Viņa doto mieru savās sirdīs. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana (Rom.10:10). Ja cilvēks lasa Bībeli, tad tas vēl nonozīmē, ka viņam ir ticība, jo tā ir tikai pie tiem, kam ir sagrauzta sirds grēkatziņā. Un tad mūsu mutes liecina, kur iegūt Dieva taisnību, jo tas kurš saka, ka es saņēmu žēlastību, saņēma arī patiesu ticību. Žēlastība viņu veda pie patiesas grēka atziņas. Un te nav starpības starp jūdu un grieķi, jo visi ir Dieva aicināti, jo Dieva priekšā mēs visi esam vienādi. Velns ar paštaisnību kārdina cilvēkus, ka viņiem ir taisnība, nepieņemot Dieva taisnību. Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts: cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti! (Rom.10:13 – 15). Mums ir jādzird Dieva vārds. Kristus mācekļus izsūtīja pa diviem, un viņi ir izsūtīti, lai sludinātu Dieva vārdu. Jūs esat Dieva vēstule pasaulei. Cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti! Un grēcinieks priecājas, ka pie viņa ir sūtīts Dieva žēlastība vārds. Sēkla tomēr krīt dažādās augsnēs. Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana - no Kristus pavēles (Rom.10:17). Bībele nāk no sludināšanas, un sludināšana no Kristus pavēles. Un Kristus vārdi atver cilvēku ausis, un tādā veidā viņš tuvojas cilvēkiem. Kad Vārds pieskaras sirdij, tā dzimst ticība viņa sirdī. Vārds, kas pieskaras sirdij ir pats Jēzus Kristus, un tā arī mēs ticam grēku piedošanai caur Jēzus Kristus žēlastības pieskārienu. Un tādu vēsti, kā Dieva aicināti un sūtīti, kā zemes sāls un pasaules gaisma, mēs nesam pasaulei, kad mēs klausāmies Dieva vārdus un Dievs dod mums ticību."
   Ap 18:00 vakarā, kad pavadījām svētīgu laiku sadraudzībā, baudot garšīgi pagatavotu zupu un Rindas baznīcas apskatīšanas, devāmies visi uz Ventspili. Pēc nakts miera, no rīta 26. februārī devāmies uz dievkalpojumu.
   Ar mūsu ciemiņiem arī svētdien pēc dievkalpojuma notika vēl divas sapulces gan draudzes mājā, gan arī Latviešu Biedrības namā, kad gan draudzes cilvēkiem bija vēl iespēja pabūt sadraudzībā ar lestadiāņiem, gan arī pilsētniekiem.
  Un pēc svētīgi pavadīta laika mūsu ciemiņi devās atpakaļ uz Rīgas lidostu, lai ar lidmašīnu lidotu atpakaļ uz Somiju. Pateicība Dievam par dodu iespēju kopt sadraudzību ar lestadiāņiem. 
                                                                                                             

                                                                                                               Ā. Kronbergs


« atgriezties
IMG_6727.JPG
IMG_6748.JPG
   

Dienišķā maize

Nogurst jaunekļi, un pagurst varoņi – kluptin tie klūp! Bet, kas cer uz Kungu, atgūst
spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst. Jes 40:30–31

Mans dēls, smelies spēku žēlastībā, kas ir Kristū Jēzū.
2Tim 2:1

Jes 1:21–31;
1Tes 2:1–12;
Lk 20:9–18

Kalendārs

Pieteikties jaunumiem

Vārds:
E-pasts:
  Pieteikties
© 2014»