SĀKUMS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
AVE MARIS STELLA
š.g. 16. februārī Piltenes ev.lut. draudzes padomes vēlēšanas!
12. oktobrī Jauniešu koris "Balsis" Piltenes ev. lut. baznīcā
Mūžības svētdienas dievkalpojums Spāres baznīcā
Latvijas simtgadei veltīts dievkalpojums Spāres baznīcā
Spāres evaņģēliski luteriskajai baznīcai 360
Jaunumi
Aicinām pieteikties: JAUNUMIEM, informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā, par notikumiem draudzēs...!
Par mumsJAUNUMIDraudzesSvētdarbībasBibliotēkaSvētrunasMediji 
LARSS LEVI LESTADIUSS
|
Piltenes iecirkņa mācītāji

Priekšvārds

  
                                                   
                                                           Priekšvārds

   Agrāk Latvijā nebija plaši pazīstams kādreiz Zviedrijā darbojies prāvests Larss Levi Lestadiuss (1800.–1861.) un viņa darbības rezultātā radusies Lestadiusa vārdā nosauktā plašā atmodas kustība. Šajā krājumā ietvertie sprediķi cenšas parādīt mācību, kuru šis atmodu rosinošais sludinātājs devis Lapzemes tautai XIX gadsimta vidū.
   Lestadiusa sprediķu spēks nav mazinājies un tie vēl joprojām ir aktuāli. Tos aktīvi lasa šīs atmodas kustības darbības rajonos Ziemeļvalstīs, Krievijā līdz pat Sibīrijai, Ziemeļamerikā, Viduseiropā, Igaunijā, un tagad arī Latvijā. Sākot ar 1870. gadu izdots daudz dažādu Lestadiusa sprediķu apkopojumu somu, zviedru, norvēģu, sāmu, krievu, igauņu, vācu un angļu valodā.
   Lestadiusa darbība garīgi līdzinās Latvijā pazīstamajai hernhūtiešu kustībai (Brāļu draudzes). Hernhūtiešu kustība kā atmodas kustība radās Vācijā ap 1720. gadu Bohēmijas brāļu darbības rezultātā, un izplatījās arī Latvijā. Šis spēcīgais strāvojums deva savu pienesumu Latvijas garīgajai un baznīcas dzīvei.
   Apzinātā un sirdī ienākusī luterticība izplatījās caur brāļiem un hernhūtiešiem Zviedrijā un Somijā. Hernhūtiešu un piētistu iedvesmota Zviedrijā radās reliģiska atmodas kustība, kura visticamāk, ka 1761. gadā tika pirmoreiz nosaukta par läseri (somu valodā lukijaisuus) tas ir - lasītājiem. Larss Levi Lestadiuss piedzīvoja reliģisku lūzumu caur „Lasītājiem”. Sprediķu krājuma beigās ievietota īsa Lestadiusa biogrāfija, kur aprakstīts garīgās atmodas sākums un tās ietekme. Ziemeļvalstīs atmoda izplatījās ļoti ātri, un caur izceļotājiem nokļuva arī Ziemeļamerikā.
   Savus sprediķus Lestadiuss rakstīja galvenokārt somiski, jo strādāja Zviedrijas pašā tālākajā ziemeļu apgabalā netālu no Somijas robežas, somiski runājošo teritorijā. Dažus sprediķus viņš ir uzrakstījis arī zviedru un sāmu valodā. Rodoties jaunām atmodas kustībām, radās acīmredzama nepieciešamība pēc uzrakstītajiem sprediķiem. Tolaik Zviedrijā lajiem (nespeciālistiem) nebija tiesību sludināt, bet ātri augošā atmodas kustība izjuta vajadzību pēc atbalsta. Lai šai kustībai palīdzētu izplatīties, Lestadiuss izmantoja lajus, kurus pats apmācīja kā bērnu skolotājus un atturības mācības paudējus. Tāpat arī draudžu senās garīgās lūgšanu sapulces, kuras tika noturētas ciemos, kas atradās tālu no nedaudzajām reģiona baznīcām, veicināja atmodas kustību, jo tajās varēja lasīt jau gatavus sprediķus. Tā nu atmodu piedzīvojušie vīri kļuva par sludinātājiem - lajiem un viņu darbošanās notika garīgajās sapulcēs. Ziemeļvalstīs lestadiāņi ir atmodas kustība, kas darbojas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas iekšienē.
   Lestadiāņu kustība Latvijā daļēji izplatījusies pēc Otrā pasaules kara caur iebraucējiem Rīgā no Sanktpēterburgas. Latvijas lestadiāņi ar Somijas lestadiāņiem sakarus nodibināja tikai 1990. gada beigās. Pirmdzimtie lestadiāņi pirmo garīgo sapulci Latvijā noturēja tikai 1999. gada oktobrī. Sākot ar 2000. gadu Pirmdzimto lestadiāņu sludinātāji pēc latviešu ielūguma uzsāka sistemātisku misijas darbu Latvijā. Draugi no Latvijas brauc atbildes vizītēs uz garīgajām sapulcēm Somijā un Zviedrijā.
   Kā Pirmdzimto lestadiāņu garīgo sapulču daļa ir Lestadiusa sprediķu nolasīšana. Mazais sprediķu krājums, kas izdots 1999. gadā krievu valodā, šim nolūkam ticis lietots arī Latvijā. Garīgo sapulču organizators Juris Jeršovs no Vaives no 2001. līdz 2010. gadam iztulkoja latviešu valodā tolaik krieviski un vāciski pieejamos sprediķus. Sprediķu krājums vācu valodā Ziemeļeiropai nāca klajā 1995. gadā.
   Vajadzība pēc sprediķu tulkojuma latviski pastāvējusi jau sen. Jura Jeršova tulkotie sprediķi publicēti Dundagas draudzes avīzē Draudzes Vēstis sākot ar 2006. gadu. Krievu valodā 2010. gadā izdotais 113 sprediķu krājums devis iespēju tapt jauniem tulkojumiem. Šis jaunais sprediķu krājums ir ar precīzāku tulkojumu latviešu valodā. Tulkojumā izmantots arī šo sprediķu krājums angļu valodā.
   Jaunie tulkojumi balstīti uz somu valodā izdotā trīsdaļīgā Larsa Levi Lestadiusa sprediķu apkopojumu, Lars Levi Laestadius, Saarnat I-III, ko Pirmdzimtie lestadiāņi izdeva no 1996.-2000. gadam un kurā iekļauti visi 446 zināmie sprediķi. Rediģējot sprediķus, pēc iespējas tika izmantots sākotnējais teksts.
   Šajā krājumā sprediķi numurēti pēc kārtas. Iekavās norādīts šī sprediķa numurs somu izdevumā Saarnat I-III. Grāmatas beigās satura rādītājā ir arī somu sprediķu numurs.
   Šis sprediķu krājums tulkots 2010. gadā, balstoties uz sprediķu krājumu krievu valodā. Tulkotāja ir Edīte Didrihsone no Ventspils. Juris Jeršovs šo tulkojumu ir pārbaudījis un apstiprinājis. Sprediķu krājuma tapšanā vērtīgu palīdzību sniedzis arī profesors Jouko Talonens, kas pazīst Latvijas Baznīcas vēsturi un apstākļus. Vēlamies viņiem no visas sirds pateikties par vērtīgo palīdzību un darbu.
   Vislielākā pateicība, pirmkārt, jau pienākas Dievam, kas devis tulkotājiem un redaktoriem spēku, vēlēšanos un iedvesmu. Tulkojumā ļoti svarīga ir teksta būtības izpratne, kas atklājas sirdī. Lai Visuvarenais Dievs svētī mūs visus un aizved pie svētīga dzīves nobeiguma godības debesīs Viņa vārda dēļ.

2011. gada oktobris.
Pirmdzimto lestadiāņu brālība
Esikoislestadiolaiset ry
Izdevējdarbības komiteja

 
« atgriezties

Dienišķā maize

Kungs, tiešām, tavas liecības ir mana līksme un manas padomdevējas!
Ps 119:24

Jēzus saka: Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, es neesmu
nācis tos atmest, bet piepildīt.
Mt 5:17

Joz 2:15–24
Rm 11:13–24
Mt 25:14–30

Kalendārs

Pieteikties jaunumiem

Vārds:
E-pasts:
  Pieteikties
© 2014»