SĀKUMS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
12. oktobrī Jauniešu koris "Balsis" Piltenes ev. lut. baznīcā
Mūžības svētdienas dievkalpojums Spāres baznīcā
Latvijas simtgadei veltīts dievkalpojums Spāres baznīcā
Spāres evaņģēliski luteriskajai baznīcai 360
Koncerts Spāres baznīcā
15. jūnijā koncerts Spāres baznīcā
Jaunumi
Aicinām pieteikties: JAUNUMIEM, informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā, par notikumiem draudzēs...!
Par mumsJAUNUMIDraudzesSvētdarbībasBibliotēkaSvētrunasMediji 
Bībele
|Katehisms|
Augsburgas ticības apliecības
|Katrai dienai - Luters

5. decembris

Viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds: sakiet Ciānas meitai - redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastu nesējas ēzeļa mātes kumeļa. (Mt. 21:4-5)

Evaņģēlists citē pravieša vārdus tādēļ, lai mēs redzētu, ka Kristus nav nācis mūsu nopelnu, bet dievišķās patiesības dēļ, jo Viņš ir ticis apsolīts jau ilgāku laiku iepriekš, pirms bijām dzimuši mēs, pie kuriem Viņš nācis. Kā Dievs no tīras žēlastības ir apsolījis Evaņģēliju, tā Viņš šo apsolījumu arī piepildījis apliecinādams savu patiesīgumu, proti, ka Viņš pilda savus solījumus un ka mēs tiekam rosināti paļauties uz Viņa apsolījumu; jo Viņš to noteikti pie­pildīs. Un šī ir viena no Rakstu vietām, kurās apso­līts Evaņģēlijs; kā Sv. Pāvils Vēstulē romiešiem norāda, ka Dievs jau iepriekš ir apsolījis Evaņģēliju par Savu Dēlu Jēzu Kristu caur Saviem praviešiem Svētajos Rakstos (Rom. 1:1-3). Un pravietis saka nevis: sakiet par Ciānas meitu - itin kā kādam citam vajadzētu ticēt, ka viņai ir Kristus - bet: sakiet viņai pašai. Ciānas meitai pašai tam jātic un nav jāšaubās, ka notiks tā, kā šie vārdi vēstī. Vienīgi šāda ticība ir saucama par kristīgu ticību - ja tu nešaubīgi tici, ka Kristus ir Pestītājs ne tikai Sv. Pēterim un svētajiem, bet arī tev pašam; jā, tev vēl vairāk nekā visiem citiem.

Dienišķā maize

Un, redzi, Kungs gāja garām – liels un stiprs vējš, kas kalnus aizpūš un klintis drupina, nāca Kungam pa priekšu, bet Kunga vējā nebija. Un pēc vēja nāca zemestrīce, bet Kunga zemestrīcē nebija. Un pēc zemestrīces nāca uguns, bet Kunga ugunī nebija. Un pēc uguns – klusa čukstoša balss.

(1Ķēn 19:11–12)

Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt Garā un patiesībā.

(Jņ 4:24)

Policijas darbinieku diena

Am 4:6–13; 2Pēt 3:11–18; Mt 21:33–46


Kalendārs

Pieteikties jaunumiem

Vārds:
E-pasts:
  Pieteikties
© 2014»